ue moldova

Legea cu privire la organizaţiile necomerciale a primit aviz pozitiv din partea comisiei de profil

Corina Bezer

Potrivit unui comunicat de presă al Legislativului, membrii comisiei au examinat cele peste 100 de amendamente la proiectul de lege, înaintate de societatea civilă și deputați după adoptarea acestuia în prima lectură, în anul 2018.

Proiectul urmează a fi dezbătut în lectura finală, în cadrul ședinței plenare. Noua lege va reglementa cadrul juridic al organizațiilor necomerciale şi presupune simplificarea procedurilor de înregistrare și activitate a acestora, conform recomandărilor europene.

Menţionăm că aprobarea legii cu privire la ONG-uri reprezintă una dintre condiţionalităţile impuse de Uniunea Europeană pentru acordarea celei de-a doua tranşă a asistenţei macrofinanciară, în valoare de 30 de milioane de euro.