...

Localitățile rurale pot să aplice la fonduri europene în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă

Elena Mudrâi

 Autorităţile locale de nivelul 1 sunt invitate să se înscrie în concursul de selectare a instituţiilor ce vor trece la încălzirea pe biomasă. Comunităţile care vor selecta drept instituţii beneficiare, grădiniţele sau centrele de sănătate pot solicita şi instalarea colectoarelor solare de producere a apei calde în paralel cu sistemul termic pe biomasă.

Comunitățile rurale interesate sunt rugate să expedieze până pe 20 iulie scrisorile de intenţie pe adresa de e-mail [email protected].  Scrisorile de intenţie vor fi examinate de către Comitetul de selectare al Proiectului Energie şi Biomasă din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Educației, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Delegaţiei UE şi PNUD Moldova.

Scrisorile de intenţie vor fi examinate în baza următoarelor criterii:

– Motivarea și capacitatea instituțională a comunității de a implementa un proiect de încălzire a instituțiilor publice cu biomasă;

– Capacitatea de a mobiliza comunitatea și resursele locale pentru a asigura contribuţia financiară de 15 % din costul total al proiectului;

– Fezabilitatea tehnică a clădirii propuse pentru încălzire;

– Capacitatea comunității de a asigura instituția beneficiară cu biocombustibil calitativ, în cantități necesare şi în conformitate cu cerinţele de păstrare;

– Implicarea comunității în procesul de elaborare a Cererii de Proiect și estimarea costurilor;

– Prezentarea Propunerii finale de proiect pentru aprobare în termeni stabiliți;

– Asigurarea centralei termice pe biomasă cu personal motivat pentru operarea durabilă a sistemului de încălzire.

Comunităţile ce răspund tuturor criteriilor enumerate vor fi acceptate pentru următoarea etapă de concurs. Aplicanţii vor trece, în total, patru etape de selecţie, fiecare urmând a fi aprobată de comitetul de selectare al proiectului.

„Am decis să oferim oportunitatea şi comunităţilor rurale să beneficieze de fondurile europene în etapa a doua a proiectului ca răspuns la interesul sporit al acestora. Ne bucurăm de faptul că foştii beneficiari vor să îşi extindă sistemele de încălzire pe biomasă la alte instituţii publice, precum şi  salutăm dorinţa noilor comunităţi de a trece la energia produsă în Republica Moldova”, a declarat Tatiana Crăciun, specialist în mobilizarea comunităţilor, Proiectul Energie şi Biomasă.

 Proiectul Energie şi Biomasă, faza a doua, este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane de euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului , implementat în 2011-2014, cu un buget total de 14,56 milioane de euro, oferiţi de Uniunea Europeană şi PNUD. Până în prezent, peste 150 de comunităţi au beneficiat de fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă, racordându-şi instituţiile publice la sisteme de încălzire pe biomasă.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 

Tatiana Crăciun, specialist în mobilizare comunitară, Proiectul Energie şi Biomasă, Tel: (+373 68680525), [email protected]

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, [email protected]