Magazinul Unic

Magazinul ”Unic” a fost privatizat! Câți bani a primit statul în urma tranzacției

Corina Bezer

În cadrul licitației au fost adjudecate pachetele de acțiuni a SA Magazinul Universal Central ”UNIC” (cota statului 85,45%) la prețul de peste 252 milioane de lei, a SA ”Aeroport Catering” (100%) – peste 5 milioane lei și a SA ”Amelioratorul” (99,385%) – peste 982 mii lei.

  Conform prevederilor legislației naționale, suplimentar, cumpărătorii pachetelor de acțiuni adjudecate în cadrul licitației, achită în bugetul de stat impozitul privat în mărime de 1% de la valoarea tranzacției. Astfel, în urma licitației de astăzi în bugetul de stat urmează a fi transferată suma de 260 879 253,49 lei.

Licitația ”cu strigare” a fost organizată în cadrul rundei de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat prin modalitățile prevăzute de legislație, organizată de Agenția Proprietății Publice în perioada 4 – 8 aprilie 2016.

Runda respectivă presupune organizarea licitaților „cu strigare” pe piața reglementată ( la Bursa de Valori) pentru vânzarea pachetelor de acțiuni proprietate publică de stat din 24 societăți pe acțiuni, inclusiv 12 cu cotă majoritară, între care se regăsesc SA ”Barza Albă” (100%), SA ”Tutun –CTC”((90,81%), SA Magazinul Universal Central ”UNIC”(85,45%), SA “Aeroport Catering” (100%), SA ”Floare – Carpet”(59,486%), etc. Suma totală a mijloacelor financiare, raportată la prețurile inițiale de vânzare a pachetelor de acțiuni expuse pe piața reglementată se estimează la 1 059 639 093 lei.

APP va organiza licitații ”cu strigare” pe piața reglementată (Bursa de Valori) a societăților pe acțiuni proprietate publică de stat, incluse în lista de privatizare, și pe parcursul zilelor de 5, 6, 7 și 8 aprilie curent.