dd

Ministrul Popovici își propune să elimine „accentele românești” din manualele de istorie

Corina Bezer

Corneliu Popovici și-a argumentat decizia prin faptul că nici în România disciplina aceasta nu se mai numește „Istoria Românilor”, ci doar „Istorie”.

„Cursul respectiv are denumirea respectivă în Franța, Germania și alte țări. De ce se face așa? Deoarece unul dintre principiile actuale de predare în școli este să excludă etnocentrismul”, a estimat el.

Popovici a explicat, pentru JURNAL de Chișinău, că aceste modificări ar fi de rutină, chipurile, nu sunt motivate politic.

Corneliu Popovici este unul dintre autorii de manuale de Istorie Integrată introduse în timpul guvernării comuniste. Acest curs a fost forma cea mai potrivită pentru a scoate din manuale conținuturile românești şi a introduce tezele kominterniste.

sursa: jurnal.md

„Manualele de istorie sunt supuse anumitor modificări pe parcursul timpului. Ele se modifică ținând cont de metodologia predării, de noile descoperiri, noi interpretări, noi abordări didactice ș.a.m.d. Este vorba de unele accente, inclusiv aparatul metodic.”

Solicitat să explice ce înțelege domnia sa prin „etnocentrism”, Corneliu Popovici a definit termenul cu pricina prin plasarea „unui singur popor în centrul abordărilor”. „Lucrul respectiv nu mai este prezent, de exemplu, în manualele de geografie, de istorie în țările UE, inclusiv în România”, a ținut el să sublinieze.