fructe legume

Moldova preia standardele UE privind controlul calităţii fructelor şi legumelor proaspete

Corina Bezer

Înaintea punerii în circulaţie a produselor, loturile importate vor fi supuse unui control obligatoriu (dacă nu vor dispune de un certificat echivalent), iar înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul ţării, la solicitarea agentului economic, organul de control va verifica dacă acestea corespund cerinţelor de calitate ale ţării importatoare.

Proiectul reglementează modul de organizare şi desfăşurare a controlului pentru determinarea conformității privind cerințele de calitate pentru fructele şi legumele proaspete la diferite etape ale lanțului comercial.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului este de părere că, odată ce va fi adoptat, documentul va contribui la creşterea competitivităţii produselor şi a cotelor de export pe piaţa Uniunii Europene, dar şi la crearea unei imagini mai bune pentru producătorii autohtoni.

De asemenea, proiectul stabilește cerințele privind verificările în cazul importului și exportului de fructe şi legume proaspete. Astfel, înaintea punerii în circulație a produselor, loturile provenite din import vor fi supuse unui control obligatoriu (în cazul lipsei unui certificat echivalent), iar înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul țării, la solicitarea agentului economic, organul de control va verifica dacă acestea corespund cerințelor de calitate ale țării importatoare.

Noile prevederi vor contribui la eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, vor asigura transparenţa pieţei şi concurenţa loială. Totodată, conformarea la standardele de calitate comunitare va acorda Republicii Moldova posibilitatea de a solicita Comisiei UE includerea în Lista ţărilor terţe ale căror controale de conformitate sînt recunoscute ca fiind echivalente cu cerinţele UE.