Securitate antiincendiu

“Moldsilva” a intensificat paza pădurilor în perioada sărbătorilor Pascale

Corina Bezer

Odată cu încălzirea vremii și demararea lucrărilor de curăţarea a loturilor agricole de resturile de vegetaţie, dar și ieşirea tot mai frecventă a populaţiei la odihnă în sectoarele de pădure, aprinderea și lăsarea rugurilor nestinse sau fără supraveghere, toate acestea crează condiţii extrem de periculoase și favorizează izbucnirea incendiilor în păduri.

Astfel a fost emis un ordin intern prin care se atenționează întreprinderile silvice subordonate, dar și populația să respecte normele antiincendiare. Astfel este prevăzut un plan de acțiuni de prevenire a incendiilor care include: patrularea fondului forestier, în mod special în zonele şi perioadele de risc; asigurarea eficientă a pazei pădurilor de incendii; dotarea și completarea subdiviziunilor cu mijloacele necesare de stingere a incendiilor în pădure; instalarea panourilor de avertizare şi popularizare în număr necesar, privind paza pădurilor; prevenirea şi stingerea incendiilor; accesul şi parcarea autovehiculelor în păduri.

 Totodată, în zilele de odihnă și de sărbători, este intensificată paza pădurii, salubrizarea spațiilor din pădurile limitrofe căilor de comunicație, din preajma localităților și menținerea într-o stare sanitară și estetic satisfăcătoare.

În acest context, Agenția „Moldsilva”, atenționează populația care în perioada Sărbătorilor Pascale desfășoară activități de recreere în fondul forestier, să opteze pentru locurile special amenajate, inclsuiv din punct de vedere al siguranței antiincendiare. Și să aibă un comportament civilizat, iar după odihnă să nu lase deșeuri, ruguri aprinse în pădure.

În caz că în fondul forestier sau spaţiile verzi limitrofe căilor de comunicare sunt observate nereguli, angajaţii instituţiei solicită să fie apelată linia fierbinte la numărul de telefon (022) 211 311.

Raţa Diana – stagiar FJŞC USM