sursa foto:http://www.moldpres.md

Muzee renovate în raionul Ştefan Vodă

Elena Mudrâi

Proiectul dat a fost lansat anul trecut cu susţinerea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi a Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul Fondului de Granturi Mici al Centrului de informare pentru autorităţile locale.  Bugetul programului a constituit aproximativ 400 mii de lei.

Potrivit şefului Direcţiei economie şi atragere a investiţiilor din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă, Adelina Barbăneagră, în total, de susţinerea proiectului au beneficiat 17 muzee din cele 19 înregistrate în raion.

„Cel mai important este că s-a reuşit renovarea şi dotarea cu echipament nou a muzeelor de importanţă regională din satele Talmaza, Crocmaz, Copceac, Răscăieţi şi Tudora. Totodată, managerii muzeelor, funcţionari publici în domeniu, primari şi tineri pasionaţi au participat la cursuri de instruire pentru dezvoltarea atractivităţii muzeelor locale. Un succes este şi lansarea campaniei „Colecţii şi colecţionari” şi organizarea subproiectului „Urcaţi copiii în caravana muzeelor”, a relatat Adelina Barbăneagră.

Sursa citată a menţionat că realizarea proiectului va contribui la promovarea folclorului tradiţional specific localităţii, iar deprinderile acumulate vor fi dezvoltate la ateliere de creaţie deschise pe lîngă muzeele săteşti.