Ministerul Culturii

Muzeografi din Republica Moldova se află în vizită de studiu în România

Corina Bezer

În cadrul vizitei, specialiștii din rețeaua muzeală din Moldova vor participa la mai multe activități desfășurate sub genericul „Zilele muzeografilor – Memorie, conștiință, istorie”, precum ateliere de lucru și prezentări ținute de experți în domeniu din cadrul unor muzee din Bucureşti, întâlniri cu reprezentanţi ai mediului academic și vizite de documentare la muzee. În același context, muzeografii vor participa și la lucrările seminarului internațional “We are Museums”.

Proiectul vizează creșterea gradului de informare a muzeografilor cu privire la cele mai noi politici europene, teorii, practici și tendințe aferente sectorului cultural, prin experimentarea modalităților de aplicare a acestor politici, precum și elaborarea și dezvoltarea în parteneriat a unor proiecte care să faciliteze dezvoltarea profesională a persoanelor care îndeplinesc atribuții privind gestionarea, evidența și valorificarea patrimoniului muzeal.

În cadrul proiectului participă 40 specialiști din muzeele naționale, din instituțiile subordonate  autorităților locale, dar și din muzeul privat „Casa părintească” din Palanca, Călărași.

Vizita se încadrează în activitățile protocolului amplu de colaborare încheiat între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni care cuprinde activităţi cultural-educaţionale realizate în comun.

Menționăm că, între Ministerul Culturii din Republica Moldova și Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni există un protocol amplu de colaborare care cuprinde activităţi cultural-educaţionale realizate în comun.