Universitatea Tehnică din Moldova

OPORTUNITĂȚI pentru viitorii ingineri ai Republicii Moldova. Vezi ce proiecte au fost inițiate de UTM

Corina Bezer

Conducerea UTM a informat despre un proiect inovativ recent elaborat, care prevede construcția Centrului ştiințifico-didactic industrial al UTM. În acest sens, academicianul Ion Bostan a subliniat importanţa susținerii proiectului care vine să dezvolte diverse tehnologii industriale și să faciliteze cercetările ştiinţifice, inclusiv colaborarea internaţională în domeniul industriei alimentare, a ştiinţelor şi producerii agricole şi nu în ultimul rând integrarea universităţii şi a businessului.

Totodată, de la 1 septembrie 2016, vor fi lansate noi specialități la UTM, care sunt importante pentru economia națională:  „Ingineria softurilor” și „Sisteme robotizate și mecatronică”. 

Un alt subiect de discuție a vizat procesul de realizare a proiectului Satelitul Moldovenesc, executat în proporție de 80%, un proiect atractiv pentru studenţii UTM şi cu relevanţă pentru economia naţională, în special pentru monitorizarea şi prevenirea inundaţiilor în albia râurilor Nistru şi Prut. În acest sens, conducerea UTM a abordat problema proiectului propus în anul 2015 privind scutirea de impozite TVA și taxe vamale la procurarea utilajului specializat pentru infrastructura de comandă și control a zborului sateliților, care nu a fost examinat până în prezent.

 Viorel Bostan, rector al UTM, a menţionat că proiectele inițiate de UTM necesită a fi susţinute şi financiar, iar actualul mecanism de alocare a mijloacelor financiare din bugetul de stat este unul ineficient şi netransparent.

Părțile au convenit asupra implementării proiectelor de lansare a noilor specialități la UTM, dar și a proiectului “Satelitul Moldovenesc” care vor avea susținere din partea Guvernului. De asemenea, Guvernul va solicita Ministerul Educației și Ministerului Finanțelor elaborarea neîntîrziată a unui model nou – echitabil, eficient şi transparent de alocare a mijloacelor financiare din bugetul de stat.