Prevederile din Codul Educației privind administrarea universităţilor

Prevederile din Codul Educației privind administrarea universităţilor, constituționale

Corina Bezer

Astfel, CCM a statuat că plata unei indemnizații lunare de către fondatorul unei universități private membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională nu încalcă dreptul acestuia la proprietate, deoarece este prevăzută de lege. În același timp, aceasta urmărește un scop de interes public, și anume, de a asigura standarde de calitate în învățământul superior, nefiind o povară excesivă.

CCM a reținut că rolul acestei structuri este de a asigura transparenţa şi obiectivitatea luării deciziilor, utilizarea eficientă a resurselor financiare, administrarea raţională a patrimoniului public, stimularea cadrelor didactice pentru sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate etc.

De asemenea, includerea în Consiliu a membrilor din afara universităţii este o garanţie că învăţământul superior se va face pe baza standardelor de calitate.

În context, Curtea a respins criticile de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte sistemul organelor de conducere ale instituţiilor de învățământ superior, subliniind că acesta nu afectează autonomia universitară.

În același timp, Curtea a emis o Adresă Parlamentului prin care i-a semnalat necesitatea clarificării în redacţia articolelor 82 alin. (2) şi 104 alin. (2) lit. a) din Codul educației, a modului de înfiinţare, reorganizare şi lichidare a instituţiilor de învățământ superior private şi a noţiunii de „minister de resort” la desemnarea membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională.