Gheorghe Brega

Procesul de distribuire a ajutorului umanitar oferit de Guvernul României, în vizorul autorităţilor de la Chişinău

Corina Bezer

Membrii Comisiei au discutat și despre redistribuirea loturilor rămase de zahăr și a coletelor alimentare către alte categorii de persoane în dificultate. Prin decizia unanimă a acestora s-a decis ca lotul de zahăr rămas să fie direcționat către beneficiari ai serviciului de îngrijire socială la domiciliu (cu excepția persoanelor cu dizabilitate severă care deja au recepționat zahăr din ajutorul umanitar), familiilor persoanelor decedate în acțiunile de luptă de pe Nistru și familiilor persoanelor decedate la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.

Coletele alimentare rămase în stoc vor ajunge la beneficiarii serviciului CCTF – Casă de Copii de Tip Familie, ai serviciului APP – Asistență Parentală Profesionistă, ai serviciului „Locuință protejată” și la familiile persoanelor care au decedat la acțiunile de luptă de pe Nistru.

Vicepremierul Gheorghe Brega a menționat că, în rezultatul vizitelor în teritoriu, discuțiilor purtate cu cetățenii și cu primarii localităților, s-a documentat despre procesul de distribuire a ajutorului umanitar, constatând că acesta se efectuează într-o manieră transparentă, echitabilă și corectă, cu respectarea angajamentelor asumate. „Beneficiarii sunt mulțumiți de această donație, de calitatea produselor și de faptul că aceste ajutoare ajung la ei în ajunul sărbătorilor Pascale”, a menţionat Gheorghe Brega. Viceprim-ministrul a menționat că Guvernul Republicii Moldova va verifica şi în continuare corectitudinea procesului de distribuire și a solicitat comisiilor teritoriale pentru ajutoare umanitare să remită către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei rapoartele finale asupra distribuirii asistenței umanitare, însoţite de listele nominale cu semnăturile beneficiarilor. Gheorghe Brega a mai anunțat despre consultările inițiate pentru dezvoltarea unui proiect social în contextul livrării de către statul român a celor 16295 tone de păcură pentru prevenirea situaţiilor de risc în domeniul energetic.

La ședință au participat reprezentanți ai ministerelor și departamentelor, conducerea Agenției Rezerve Materiale, vicepreședinții de raioane responsabili de comisiile teritoriale pentru ajutoare umanitare, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care au monitorizat distribuirea ajutorului umanitar.