Muzeul de Istorie Chișinău

Proiectul Legii Muzeelor, aprobat de Guvern

Corina Bezer

Documentul reglementează înființarea și clasificarea, patrimoniul, baza tehnico-materială și finanțarea muzeelor. Totodată, a fost introdusă procedura de acreditare, reorganizare și lichidare a muzeelor.

Proiectul prevede crearea unui Centru metodic în domeniul muzeografiei, care va acorda asistență instituțiilor de profil. De asemenea, Ministerul Culturii va colabora cu Ministerul Educației în vederea pregătirii specialiștilor în domeniu, precum și pentru plasarea programelor educaționale ale muzeelor în curriculumul școlar.

Proiectul de lege urmează să fie aprobat în Parlament. Legea muzeelor a fost elaborată pentru a putea fi executate angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și în conformitate cu Strategia de Dezvoltare „Cultura 2020”.