dd

Promo-LEX: cazuri de agitație electorală și transportare organizată a alegătorilor

Corina Bezer

În localitatea Jora de Mijloc din raionul Orhei au existat mai multe cazuri de transportare organizată a alegătorilor cu un microbuz pe care era indicat simbolul unui concurent electoral.

„A fost sesizat un caz de obstrucționare a accesului observatorilor și un caz de identificare a materialelor electorale în preajma secției de votare. Observatorii au anunțat despre trei cazuri de sigilare necorespunzătoare a urnelor de vot și trei cazuri de votare în grup. La fel, în municipiul Chișinău, municipiul Bălți și Jora de Mijloc a fost observată prezența nejustificată a unor persoane în apropierea secțiilor de votare. A fost sesizat și un caz de oferire a recompensei pentru exprimarea votului. Incidentul a avut loc în municipiul Bălți", a spus Postică.

Șeful misiunii de observatori Promo-LEX a specificat că au existat și cazuri de agitație electorală și PR negru, împărțirea pliantelor electorale și purtarea vestimentației care se asociază cu concurenții electorali.

„A fost sesizat și un caz de violență și intimidare, mai exact este vorba de un conflict apărut între un alegător și  operator. Au existat și deficiențe în sistemul informațional, care în scurt timp au fost remediate. Observatorii au relatat și despre deficiențe apărute în listele electorale – 53 de cazuri. La fel, au fost anunțate și cazuri în care au fost sesizate erori în seria sau numărul inclus în actele de identitate. De asemenea, au fost raportate cazuri de înscriere a persoanelor străine la domiciliul alegătorilor. Astfel, într-un apartament din Chișinău erau înregistrate 15 persoane străine. Totodată, în municipiile Chișinău și Bălți au existat 14 cazuri de fotografiere a buletinelor de vot", a afirmat Pavel Postică.

Asociația Promo-LEX în cadrul misiunii de observare a delegat 375 de observatori în fiecare secție de votare, dar și echipe mobile care monitorizează situatia înafara secțiilor de votare.