Ministerul Educației

Reacția Ministerului Educației privind optimizarea claselor cu predare în română a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din orașul Otaci

Corina Bezer

Reacția Ministerului Educației vine ca răspuns la petiția înaintată de Asociația Obștească „Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP), ca urmare a optimizării claselor cu predare în limba română de la liceul „Mihai Eminescu” din Otaci. Vedeți mai jos sesizarea unioniștilor:

Petitie

Reacția Ministerului Educației nu s-a lăsat așteptată, precizându-se că Direcția Învățămînt a Consiliului Raional Ocnița, nu s-a consultat cu Ministerul Educației, decizia fiind luată de către autoritățile locale. Propunerea de optimizare a claselor de limba română îi aparține directorului liceului Radu Mariana, care susține că obiectivele optimizării privesc eficientizarea utilizării resurselor financiare,  instituția confruntându-se  cu un deficit de aproape jumătate de milion de lei. Astfel, elevii claselor gimnaziale cu predare în limba română din cadrul Liceul Teoretic ,,M. Eminescu”, or. Otaci,  urmează să fie transportați pentru ore, la gimnaziul de circumscripție din Lencăuți.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 868  din 08.10.2014, instituțiile de învățământ primar și gimnazial sunt finanțate în bază de cost standard per elev. Pornind de la acest fapt, Ministerul Educației are temeiuri rezonabile de a considera motivele invocate de directorul liceului Mihai Eminescu din Otaci, drept nefondate.

Articolul 21, alin. (1) al Codului Educației, stabilește că  instituțiile publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (de nivel raional) sînt înființate, reorganizate și lichidate de către autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura buna funcționare a acestor instituții în conformitate cu regulamentele și standardele aprobate de Ministerul Educației. Pentru evitarea unor cazuri similare, ministerul va veni cu propunerea de a modifica Codul Educației, art. 21 cu următoarea precizare: ”Inițiativa de înființare, reorganizare, sau lichidare a instituțiilor de învățământ general, inclusiv complexe educaționale, va fi coordonată cu Ministerul Educației”.

Totodată, ținem să menționăm faptul că în conformitate cu  art. 10, alin.(1) al Codului Educației prevede că în sistemul educațional, procesul de învățământ se desfășoară în limba română. În acest context, Ministerul Educației va depune toate eforturile necesare în vederea identificării soluțiilor optime pentru cei 23 de elevi din Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, nefiindu-le îngrădit dreptul la studierea limbii române.

Amintim că, în Liceul Teoretic ”M. Eminescu” învață circa 450 de elevi, dintre care 23 de elevi ai claselor gimnaziale cu instruire în limba română , 13 fiind din Otaci, 11 ai claselor gimnaziale, 3 din Volcineț,  2 ai claselor primare, 2 din Briceni și respectiv cîte 1 din Unguri, Mihălășeni, Mereșeuca.