99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

Repere istorice// 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

Corina Bezer

La 27 martie 1918, Basarabia a fost prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu patria mamă – România. Trecuse mai bine de un secol de la Raptul Basarabiei din 1812. Condiţiile politice de la începutul secolului 20 au reaprins dorinţa reîntregirii de neam, iar voinţa de unire a fost un permanent crez al basarabenilor. Primul Război Mondial, dar şi războiul civil rus, au creat premise favorabile luptei pentru renaştere naţională în Basarabia. La Chişinău, elitele locale au înţeles că pot păstra spaţiul românesc doar prin obţinerea independenţei faţă de Imperiul Rus şi unirea cu România.

Astfel, la 25 septembrie 1917 s-a constituit organul reprezentativ numit Sfatul Ţării, condus de Ion Inculeţ, iar basarabenii au început să se organizeze pentru a-şi decide singuri destinul. La 27 martie 1918 a fost semnat Actul Unirii de către reprezentanţii Sfatului Ţării din Chişinău, care proclama: „Republica Democratică Moldovenească, Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia mai bine de o sută de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca popoarele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna, se uneşte cu mama ei România”.

Unirea de la 27 martie 1918 a servit drept imbold pentru restul provinciilor româneşti pentru a se uni cu România. Astfel, la 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Unire.

Acum 99 de ani, istoria a oferit românilor șansa unui destin măreț. Destin spre care năzuim până în prezent, unirea fiind cea mai frumoasă realizare a neamului românesc.