Drapelul României

Republica Moldova și România își intensifică relațiile de colaborare în domeniul educației

Corina Bezer

Ieri, Corina Fusu s-a întâlnit cu preşedintele Camerei Deputaţilor din Români,a Valeriu Zgonea, cu Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării știinţifice, Adrian Curaj și cu membrii Comisiei pentru învățământ, tineret și sport din Senatul României. Principalele subiecte abordate în timpul întrevederilor au vizat procesul de negociere și semnare a unui nou Protocol de colaborare în domeniul educației între ministerele de resort din Republica Moldova și România, intensificarea cooperării în cadrul proiectelor sau programelor finanțate de către UE, realizarea unor activități comune, inclusiv privind formarea continuă.

În acest context, Corina Fusu a menționat că proiectul Protocolului între cele două ministere a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova din 29 martie 2016 și, conform procedurilor oficiale, urmează a fi transmis părții române. Spre deosebire de Acordul precedent, care a expirat în 2015, în Protocolul actual se propune creșterea numărului de burse pentru masterat și rezidențiat, a burselor pentru perfecționarea cadrelor didactice, intensificarea schimbului de experiență.

Totodată, Corina Fusu a solicitat suportul României în vederea perfecţionării şi armonizării programelor şcolare din învățământul general și profesional tehnic cu standardele europene, a elaborării conținuturilor educaționale digitale, a completării fondului de carte din bibliotecile școlare.

Oficialii români au subliniat importanța dezvoltării relațiilor de colaborare în domeniul învățământului între cele două state, dând asigurări că  România va susține în continuare Republica Moldova.

Pe parcursul zilei de astăzi Corina Fusu va avea întrevederi cu preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, cu preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilo,r Sorin  Câmpeanu și va vizita Universitatea Politehnică din Bucureşti.

Actualmente în România, la ciclul liceal și la toate ciclurile din învățământul superior, studiază circa 10 mii de cetățeni din Republica Moldova.

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU