Proiectul Green Vision

Retrospectiva proiectului “Green Vision”

Daria Capațîna

Ideile creative ale voluntarilor, concepute și dezvoltate în urma multiplelor ore de interacțiune și cooperare, au fost ancorate în realitate prin proiectul finațat din cadrul grantului “Let Girls Learn” – oferit de Corpul Păcii în Republica Moldova.

”Proiectul are scopul de a îmbunătăți starea ecologică a orașului Bălți prin informarea, educarea și oferirea de oportunități cetățenilor activi în rezolvarea problemelor de mediu. Acest proiect s-a axat pe două direcții: partea teoretică, a cărei scop era avizarea cetățenilor cu privire la problemele stringente ale mediului, corelate cu prezentarea metodelor de soluționare ale acestora și partea practică, care includea un șir de activități ecologice menite să consolideze suportul informațional oferit.” a menționat  Olga Rusu, lider în cadrul echipei de inițiativă.

Green vision

Proiectul a debutat cu o excursie de 2 zile, organizată pentru 20 de voluntari la Eco Village. Acolo au fost relevate modele concrete de locuințe și stilul de viață ecologic, desfășurate seminare de instruire ecologică și plantați copaci de către participanți. Ulterior, în data de 25 martie 2017, a fost desfășurat primul Forum Ecologic din municipiul Bălți. La eveniment au fost înregistrați peste 200 de participanți și 26 de organizații din diferite sectoare de activitate: nonguvernamental, business și administrație publică.

”Animate de dorința comună de a schimba starea ecologică în oraș, discuțiile și schimbul informațional dintre participanți a fost foarte productiv, fiind generate idei și soluții inedite. În acest context menționăm ca în urma forumului ecologic, “Țara Verde” a semnat 10 acorduri de colaborare. De asemenea, evenimentul a contribuit la edificarea spiritului de echipă necesar pentru o colaborarea propice în continuare.” a spus  Bartosz Gawarecki, unul dintre organizatori.

green vision

Forumul a fost succedat de mai multe activități practice cum ar fi – plantarea florilor pe teritoriul USARB, la care au participat 10 voluntari din grupul de inițiativă „Țara Verde”. În săptămânile următoare au fost prezentate o serie de seminare ecologice în 5 instituții de învățământ din municipiu: L.T. R. „Ion Creangă”, L.T. „Mihai Eminescu”, L.T. „Lucian Blaga”, L.T. „George Coșbuc” și L.T. „Dimitre Cantemir”. În total au fost instruți peste 140 de elevi doar în cadrul seminarelor.

Următoarea acțiune ecologică inițiată de voluntarii din “Țara Vede” a fost salubrizarea malurilor râului Răut, la care au participat 49 de tineri, adunând aproximativ 50 de saci de deșeuri. Finalizarea proiectului “Green Vision” a fost marcată printr-un picnic ecologic în sînul naturii în ajunul Zilei Mondiale a Mediului, la care au fost invitați participanții implicați la evenimentele ecologice organizate. Voluntarii au fost menționați cu diplome de participare activă în cadrul proiectului “Green Vision”.

green vision

green vision

Diana Cunup, voluntară a echipei Țara Verde a zis : ”Noi, tinerii voluntari am depus eforturi titanice pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse în cadrul proiectului “Green Vision”. Suntem și rămânem a fi mereu dornici și entuziasmați să organizăm noi evenimente și să câștigăm noi granturi, deoarece dorința de a contribui la îmbunătățirea stării ecologice a devenit esențială pentru noi”.