Republica Moldova România

România va acorda sprijin tehnic pentru implementarea legislației europene în Moldova

Corina Bezer

Cei doi oficiali au subliniat caracterul privilegiat al relațiilor dintre țara noastră și cea vecină, evidențiate prin formatul de colaborare strategică la nivelul Comisiei mixte interguvernamentale România-Moldova pentru integrare europeană. Cooperarea în domeniul armonizării legislative la nivel tehnic durează mai mult de 5 ani și, în viitorul apropiat, acesta va continua prin schimbul de experți și organizarea atelierelor comune de lucru pe această dimensiune.

Răzvan Horațiu Radu a declarat că, în rezultatul procesului de armonizare legislativă, este important să existe „un cadru legislativ adecvat, articulat și conform, atât intereselor naționale, cât și exigențelor legislației europene. Experiența noastră în acest sens poate sprijini Moldova la identificarea soluțiilor efective în procesul de transpunere, dar și pentru evitarea anumitor greșeli de implementare semnalate României de către Comisia Europeană”.

Cu acest prilej, Natalia Suceveanu a trecut în revistă evoluțiile recente în procesul de asigurare a conformității legislației naționale cu cea europeană, subliniind succesele obținute și provocările ce le-a întâmpinat Centrul de Armonizare a Legislației în cei 10 ani de la înființare. Oficiala apreciază enorm cooperarea moldo-română, pe care o consideră atât de substanțială, încât există doar oportunități pentru consolidarea acesteia.

Amintim că, potrivit noilor modificări legislative, Planul Național de Armonizare a Legislației a fost integrat într-un Plan de Acțiuni unic al Guvernului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar Centrului de Armonizare a Legislației din țara noastră i-a revenit rolul coordonării măsurilor de transpunere a legislației UE.