dd

SCANDAL// (OPINIE) Etnicii români, infectaţi de „coronaviruşi” cu implicarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

Corina Bezer

„Aşa cum virusul Convid-2019 a reuşit să se răspîndească în lume, iar autorităţile cu greu reuşesc să facă faţă răspîndirii epidemiei, în administraţia publică centrală din România şi-au făcut loc o serie de parveniţi care încearcă să paraziteze în clasa funcţionarilor publici şi să îşi bată joc de cei care i-au acceptat în această calitate, pe care îi numesc în scârbă „plebeii” de la înălţimea funcţiei deţinute.

Construcţia porneşte de la Miniştrii Justiţiei care, avînd în vedere încărcătura piramidei subordonaţilor, anume cea descrisă de Jean Jacquess Rousseau (n.r. Ministrul Justiţiei – Secretari de Stat – Subsecretati de Stat – alţi funcţionari de diverse grade) de regulă cunoaşte doar direcţiile principale şi ignoră sau evită să înţeleagă direcţiile sau subdiviziunile care nu prezintă un interes politic sau economic. Iar, într-o astfel de stare a lucrurilor, cum zice şi vechiul proverb românesc: „Cînd stăpînul nu-i acasă joacă şoarecii pe masă ”, or, o parte pot fi găsiţi sau puteau fi găsiţi anterior la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (la care în continuare vom face referire sub acronimul A.N.C.).

Dar să trecem de la stilistică la prozaică, şi să numim lucrurile cu numele lor, sau ca să cităm un personaj de film „Spune care îţi este numele demone”. Din analiza constatărilor Raportului din 2019 întocmit de Corpului de Control al Ministrului Justiţiei reiese o tendinţă foarte interesantă, unele persoane din conducerea A.N.C. au fost identificate ca fiind vinovate de dezastrul din activitatea instituţiei, iar altele nici nu au fost menţionate sau chiar au fost lăudate indirect. Dar s-o luăm cronologic, aşa cum spun că le place celor din A.N.C. implicaţi în scandalurile din ultima perioadă (preîntâmpinăm cititorii că anumite date au fost anonimizate pentru a exclude elementele neimportante din perspectiva prezentei anchete şi/sau pentru a proteja eventualele victime colaterale ale schemelor diabolice iniţiate de personajele implicate).

Astfel cum se menţionează la începutul Raportului de Control la paragraful I.Obiectul verificărilor: “Controlul a fost realizat ca urmare a sesizării înregistrate la Ministerul Justiţiei (M.J.) cu nr.XXXX/0X.0X.2019, prin care domnul C.P. şi doamna C.L. cu domiciliul în Mun. Chişinău, str. XXX, nr.XX ap.XX, au semnalat ministrului justiţiei disfuncţionalităţi cu privire la termenul de soluţionare de către A.N.C. a cererilor acestora de redobândire a cetăţeniei române”, aşa încît să se poată creea o premisă falsă pentru iniţierea verificărilor. Încă de la început raportul corpului de control porneşte de la un neadevăr, respectiv că au fost sesizaţi de 2 cetăţeni din Republica Moldova care s-au plîns că persoane din Ucraina, Canada, Germania, Israel, obţin cetăţenia prioritar, deosebit de solicitanţii care provin din Republica Moldova (afirmatia este una evident falsă, deoarece, dind data de 25.05.2018 când a intrat în vigoare Directiva Europeană cu privire la protejarea datelor cu caracter personal, acestea sunt anonimizate, pe site-ul A.N.C. apărând doar numărul de dosar al solicitantului caruia i se acorda cetatenia şi nu din ce ţara provine, numele şi prenumele, unde s-a născut, etc.) , descriind unele circumstanţe cunoscute doar în interiorul instituţiei şi pe care solicitanţii de cetăţenie nu au de unde să le cunoască; cel mai interesant este că o parte din aspectele descrise în acele “sesizări” au fost aduse la cunoştinţă prin mai multe plîngeri, adresate inclusiv Ministerului Justiţiei, şi nu au fost cercetate de Corpul de Control în recentul Raport de Control, însă ca urmare a plîngerii a doi “anonimi” C.P. şi C.L. cu dom. în mun.Chişinău (aceste 2 persoane pe care nu dorim să le expunem public au declarat reporterului nostru off record că nu au scris nici o plîngere în atenţia Corpului de Control) au fost iniţiate controale în activitatea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, motiv pentru care şi am iniţiat întreaga anchetă jurnalistică. Dar pentru a demonta o parte din fake-urile scrise în Raport, dar şi în ştirile apărute în mass-media în ultima perioadă este absolut necesar să explicăm puţină istorie şi proceduri legale. În conformitate cu prevederile art.10 şi art.11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 există 2 categorii de cereri de cetăţenie reglementate de legiuitor, respectiv în baza art.11 pot solicita acordarea cetăţeniei române persoanele sau descendenţii persoanelor care provin din fostele teritorii româneşti şi au pierdut cetăţenia din motive neimputabile lor pentru care procedura de acordare este mai anevoioasă, iar în temeiul art. 10 solicită redobândirea cetăţeniei române persoanele care au pierdut această cetăţenie – de regulă acele etnii prigonite din perioada ceauşită: evreii obligaţi să îşi vîndă pentru sume mici averile şi să plece din România cu renunţarea la cetăţenia română, germanii “vînduţi” în acea perioadă, grecii, turcii, şi alţii pentru care procedura de acordare parţial diferă. A.N.C. în temeiul art.11 alin.(1) din Legea nr.21/1991 este instituţia competentă în acordarea cetăţeniei române persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române deoarece au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenţiilor acestora până la gradul III, sau dacă e să traducem în limba română prevederile legale solicitanţii de cetăţenie urmează să probeze că sunt născuţi sau descind din persoane născute înainte de anul 1940 în fostele teritorii româneşti aflate actualmente sub jurisdicţia Republicii Moldova şi/sau Ucraina.

Deci ceea ce în presă a fost numită o “portiţă pentru ruşi şi ucraineni”, dar de care beneficiază marea majoritate a solicitanţilor de cetăţenie (conform statisticilor publicate pe portalul ANC), reprezintă de fapt îndeplinirea unei condiţii legale de către descendentul unui fost cetăţean român, indiferent de cetăţenia deţinută la moment de solicitantul de cetăţenie (este logic că cetăţenia deţinută nu o să fie română).

În acest context pentru a clarifica fake news-ul răspîndit în presa largă, care de fapt originează din nişte reportaje dubioase amestecate cu careva circumstanţe reale (prin metoda de manipulare a ancorării în realitate), şi preluate din Raportul Corpului de Control al MJ din 2019, vom sintetiza scurt nişte fapte istorice.

Ca urmare a modificărilor teritoriale suferite de Statul Român în perioada 1878-1947, teritorii importante din trupul ţării, împreună cu cetăţenii români care locuiau pe acele teritorii, au fost cedate unor State agresoare; ca urmare a dispariţiei evidenţelor şi nereglementării situaţiei referitoare la locuitorii acelor teritorii, în temeiul obligaţiilor instituite de prevederile art.4 alin.1, art.5, art.7 din Constituţia României (prezente şi în redacţia veche a Constituţiei) a fost instituită modalitatea legală de redobândire a cetăţeniei române de către foşti cetăţeni români – această instituţie de drept se regăseşte de fapt în legislaţia majorităţii Statelor Europene care, faţă de Statul Român care a pierdut teritorii, utilizează acest instrument politic pentru a-şi menţine influenţa în foste colonii (n.r. ceea ce reprezintă o stategie politică lăudabilă pentru Statele puternice precum Rusia, Marea Britanie, Franţa, Italia sau Spania, care o promovează). Tot, în acest context este important de cunoscut că urmare a migraţiei forţate locuitorii “din Moldova şi raionul Cernăuţi şi Izmail din Republica Sovietică Socialistă Ucrainească au fost mutaţi în A.R.S.S. Kazahă, A.R.S.S. Komi, regiunea Krasnoiarsk, raionul Omsk şi Novosibirssk” (cităm din cartea ”Împotriva voinţei lor… O istorie şi geografie a migraţiei forţate în URSS”, autor: Pavel Polian, publicată de editura ОГИ Мемориал, Moscova, 2001, ISBN 5-94282-007-4, Academia Rusă de Ştiinţe, poate fi consultată în limba rusă pe link-ul: https://imwerden.de/pdf/polyan_ne_po_svoej_vole_2001.pdf, accesată la data de 02.03.2020), estimările la data prezentei depăşind cifra de 100.000 de oameni.

Pentru informare mai pot fi consultate la Arhiva Naţională din Republica Moldova o serie de documente istorice:

EEFFO ancheta jurnalistică recentă menţionează că numai în Kazahstan s-ar afla circa 40000 de urmaşi ai etnicilor români. Mai trebuie avut în vedere că foarte mulţi etnici români din Republica Moldova şi Ucraina în anii 1990-2010 au migrat masiv în Rusia (din cauza restricţiilor pe piaţa de muncă europeană şi sărăcia din statele de provenienţă) unde au dobândit cetăţenia rusă, dar au fost nevoiţi să renunţe la cetăţenia iniţială din cauza restricţiilor din legislaţia rusească, iar acum, din cauza transformării Statului Rus într-o adevărată dictatură poliţienească sunt nevoiţi pentru motive de securitate financiară şi personală să migreze în zone unde este nevoie de calificarea lor. În acest context este explicabilă creşterea numărului de solicitanţi care deţin cetăţenia rusă şi solicită redobândirea cetăţeniei române, neexcluzînd şi alte motive personale ale fiecărui titular. Adică mitul recent creeat că sunt scăpaţi ruşii să asedieze România este un fals, raportat la numărul real al celor care au vocaţie la cetăţenia română şi care provin din fostele spaţii URSS, ceea ce nu exclude cazuri individuale de fraudă care trebuie cercetate şi pedepsite conform literei legii, mai ales avînd în vedere că în acest sens Statul Român benficiază atît de expertiza necesară, instrumentele juridice, cît şi resursele logistice necesare.

Problema constă de fapt în încercarea de a distrage atenţia publică de la reale disfuncţionalităţi din cadrul ANC care constă în nesoluţionarea dosarelor de cetăţenie în termeni legali sau rezonabili, şi aruncarea culpei imputabile şefului Serviciului Juridic – Mirică Bogdan, şi Directorului Direcţiei Contencios – Boroi Silviu, cei 2 procedînd asemănător unor politicieni în devenire care încearcă să arunce vina pentru propria incompetenţă asupra altora. Dar să ne întoarcem la oile noastre. Cele mai evidente omisiuni ale Raportului Corpului de Control se referă la Direcţia Contencios şi Relaţii Publice şi Serviciul Juridic şi Contencios din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Faceţi cunoştinţă, Mirică Bogdan (poza dedesubt), pînă nu demult Şeful Serviciului Juridic şi Contencios din cadrul ANC, care la moment are o relaţie amoroasă cu o judecătoare, şi a fost surprins, în repetate rânduri la “o bere”, în timpul programului de lucru, la restaurantul “Hanul lui Manuc” cu diverşi magistraţi, şi bună cunoştinţă a domnului Păun Octav, care sprijniţi de încă 2 funcţionari din cadrul Direcţiei (n.r. majoritatea întâmpinărilor, recursurilor, Rapoartelor de respingere a cererilor de cetăţenie şi adreselor ANC formulate de serviciul juridic în perioada analizată de reporteri pentru anii 2018-2019 erau semnate de aceste 4 persoane astfel încît, dacă Corpul de Control al Ministrului Justiţiei va binevoi să se autosesizeze, pot fi identificaţi foarte uşor) au stat la baza unui lung şir de nelegalităţi constatate inclusiv de instanţele judecătoreşti, dar necercetate de Corpul de Control.

ff

Iar partenerul lui de tandem, Boroi Vasile Silviu, a cărui declaraţii de avere şi de interese încă figurează pe portalul instituţiei, rudă a unuia dintre marii jurisconsulţi şi profesori români contemporani şi a unei judecătoare de la Î.C.C.J., şi care la frageda vîrstă era Directorul Direcţiei Contencios şi Relaţii Publice – inclusiv şi în perioada cercetată în Raportul Corpului de Control, ca urmare a promovării rapide a examenelor interne pentru ridicarea în “grad” (n.r. modalitatea de promovare a examenelor interne va face care cel mai probabil obiectul unei anchete jurnalistice publicate ulterior).

dd

Astfel cum ne explică surse din interior, ca urmare a căderii “regimului Băsescu”, interesul politic faţă de problematica acordării cetăţeniei române a scăzut însemnat începînd cu anul 2015, şi, sesizînd oportunitatea, tandemul Boroi Vasile Silviu şi Mirică Bogdan, în perioada 2015-2016, după plecarea din funcţie a fostei doamne Preşedinte Cămărăscu Monica, au înţeles că nu mai existau candidaturi ferme pentru funcţia dorită, iar după careva tentative au pierdut întrecerea pentru fotoliu în favoarea domnului Tinu Andrei care a deţinut anterior funcţia de VicePreşedinte.

Din acel moment odiosul tandem a început lupta pe 2 fronturi, împotriva conducerii actuale, prin acţiuni de discreditare ale acesteia prin iniţiere de anchete de către Corpul de Control în baza sesizărilor “petenţilor” (care foarte straniu că nu produc aceleaşi efecte şi atunci cînd sunt scrise de mii de petenţi în adresa A.N.C.) şi cu propria ineficienţă prin atacarea avocaţilor care scoteau în vileag ilegalităţile din activitatea lor. Menţionăm că prezentul articol nu abordează suspiciunile cu privire la legăturile celor doi sau averile lor (n.r. în dependenţă de interesul public manifestat se vor publica anchete jurnalistice ulterior) decît incidental pentru a arăta influenţa pe care o deţin personajele vizate şi necunoscute opiniei publice (astfel de funcţionari care necunoscuţi publicului larg dar foarte influenţi de fapt existînd în toate instituţiile publice, şi de regulă la etape înaintate în cariera lor sunt promovaţi în funcţii de conducere a instituţiilor publice), deoarece în perioada actuală, protejaţii respectivi au fost mutaţi în cadrul altor direcţii din Ministerul Justiţiei pentru a fi feriţi de eventualele controale care au loc în cadrul A.N.C..

O primă măsură întreprinsă de cei doi a fost publicarea periodică în presa digitală şi scrisă, cu ajutorul unor prieteni jurnalişti, a unor reportaje în care erau descrise pretinse neregularităţi din activitatea ANC şi în care erau redate situaţii petrecute în interiorul instituţii despre care nu se poate cunoaşte decît la nivel intern, cum ar fi discuţii petrecute în şedinţele Comisiei pentru Cetăţenie – care nu sunt publice, sau reportaje realizate din zvonurile şi recenziile negative de pe reţelele de socializare referitoare în mare parte la Tinu Andrei şi Bozgan Marius Sorin, dar şi atacuri la persoană cu privire la activitatea avocaţilor renumiţi din domeniu care ani de zile îi înfruntau cu succes în instanţele de judecată.

O a doua măsură a fost solicitarea de completări la dosarele de cetăţenie cu acte care probează aceleaşi circumstanţe cu actele deja ataşate la dosarul de cetăţenie la momentul depunerii dosarului de cetăţenie, pentru ca ulterior să respingă acelor persoane solicitarea de cetăţenie.

De exemplu în situaţia doamnei G.E. a fost solicitată completarea de mai-jos, deşi din actele depuse la dosar deja era probat locul şi data naşterii ascendenţilor săi, iar anterior unei rude care a invocată aceeaşi ascendenţă, i-a fost acordată cetăţenie română (menţionăm că suntem în posesia a sute de astfel de adrese care probează o situaţie similară şi în alte dosare).

dd

ddPentru a realiza aceste acţiuni în masă, l-au racolat în conclavul lor pe domnul Chinţoiu Marius, nimeni altul decât fostul Preşedinte al Comisiei Pentru Cetăţenie din cadrul Autorităţii, schimbat din funcţie în februarie 2019 de actuala conducere a Autoritatii şi repus în funcţie la 06.01.2020 ca urmare a concluziilor Corpului de Control al Ministrului Justiţiei.

dd

În calitate de Preşedinte al Comisiei pentru Cetăţenie, cel din urmă fiind folosit ca o sculă a lui Mirică Bogdan, a solicitat abuziv acte existente la dosar sau acte care să probeze veridicitatea actelor depuse la momentul depunerii dosarului de cetăţenie, fapt despre care ANC a recunoscut în repetate rînduri în întâmpinările şi recursurile depuse la dosarele din instanţa de judecată şi semnate de Boroi Silviu şi Mirică Bogdan.

ff

ffssAceste solicitări de completare a dosarelor de cetăţenie au fost folosite ca temei de fapt pentru iniţierea unui alt tip de demersuri şi anume solicitări de asistenţă juridică internaţională pentru verificarea actelor de stare civilă.

ss

Pentru a da solicitarilor lor o aparenţă de legalitate au ales să invoce în calitate de argument nişte articole din presa pro-rusă, cel mai des fiind invocate reportajele de pe portalul www.sputnik.md, argument ilar având în vedere că este arhicunoscut că Rusia foloseşte asemenea instrumente de intoxicare pentru a încerca menţinerea influenţei în fostele teritorii care au făcut parte din U.R.S.S., inclusiv pentru creearea unei noi realităţi istorice precum că aceste zone au fost mereu parte a imperiului slav, astfel de argumentări fiind desfiinţate şi de instanţa de judecată în dosarele civile în care Serviciul Juridic al ANC invoca astfel de apărări.

Menţionăm că în repetate rînduri prin hotărîri definitive şi irevocabile instanţele din România au constatat că aceste solicitări de completare erau abuzive, cum este de exemplu, în cazul Deciziei civile CAB nr.4834/2018:

ddsau Decizia civilă nr.4827/2017:

ss

Fiind sancţionaţi de instanţele de judecată, disperarea acestora a ajuns la aşa cote încît încercau să justifice solicitarea de completarea prin denunţarea tratatelor de asistenţă juridică bilaterală, negînd efectele juridice ale Tratatului între România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, ratificat prin Legea nr. 3/2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 183/2005, Tratatul între România şi Rusia privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958 publicat în B.Of. nr. 30 din 4 august 1958 şi Tratatul între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicată în M.Of. nr. 310 din 13 noiembrie 1997, ajungându-se la situaţii absurde cînd solicitau apostilarea actelor eliberate de Republica Moldova, Ucraina şi Rusia, deşi apostila pe actele eliberate de aceste State nu se aplică atunci cînd actele urmează a fi utilizate pe teritoriul României, sau prin invocarea aplicabilităţii legislaţiei naţionale la actele emise de State Terţe, mai-jos extras din întâmpinare:

ssdeşi fiecare din Statele indicate emit actele conform propriei legislaţii, iar conform art.10 alin.3 din Legea nr.119/1996 extrasele de pe actele de stare civilă sau extrasele din Arhiva Naţională sunt înscrisuri care pot proba un anumit fapt de stare civilă (contrar susţinerilor ANC precum că doar certificatele de stare civilă probează faptele de stare civilă). În acest context atragem atenţia Ministrului Justiţiei şi a aplicanţilor pentru cetăţenie, cărora le recomandăm să facă plîngeri împotriva Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, că regula publicată pe portalul instituţiei:

sseste ilegală deoarece sunt o multitudine de situaţii în care persoanelor nu le pot fi emise decît extrase din Arhivă deoarece Registrele de Stare Civilă au fost transmise spre păstrare Arhivei Naţionale, aşa de exemplu Arhiva Naţională a Republicii Moldova este la moment competentă să elibereze extrase de Arhivă pentru faptele de stare civilă înregistrate înainte de anul 1920, iar Arhiva Naţională din Ucraina şi Rusia pentru faptele de stare civilă înregistrate înainte de anul 1940.

În disperare de cauză, aceştia au sporit numărul demersurilor şi au ajuns să denunţe masiv la autorităţile ucrainene, majoritatea persoanelor care au vocaţie la cetăţenia română, în calitatea lor de descendenţi ai unor etnici români din Ucraina, trădând astfel interesul naţional, prin «verificări ale veridicitătii actelor acestora prin intermediul Direcţiei de Cooperare Internaţională din cadrul Ministerului Justiţiei conduse de d-na Viviana Onaca».

Aceasta, fără a se gândi nici o clipa la faptul că autorităţile ucrainene sunt extrem de sensibile la acest subiect şi nu acceptă, prin lege, dubla cetăţenie, a trimis toate aceste solicitări autorităţilor ucrainene, care au început, evident, o campanie susţinută de pedepsire a solicitanţilor de cetaţenie prin interogări şi intimidări, fapt despre care Mirică Bogdan şi Boroi Silviu au fost anunţaţi sub semnătură. Şi cu privire la acest aspect Corpul de Control al MJ a fost complice intereselor lui Mirică Bogdan, Boroi Silviu şi Chinţoiu Marius solicitând în Raportul de Control la punctul 7: «reluarea verificarilor prin intermediul Direcţiei de Cooperare Internaţionala din cadrul MJ» de unde rezultă că raportul este un instrument emis la comandă pentru a se putea influenţa direct conducerea neavizată (adică Ministrul Justiţiei sau alţi Secretari de Stat).

A nu se înţelege că milităm pentru neverificarea autenticităţii actelor solicitanţilor de cetăţenie română, însă astfel de demersuri trebuie făcute discret, de instituţiile care au ca obiect de activitate siguranţa naţională, şi nu prin trădarea interesului naţional şi expunerea solicitanţilor de cetăţenie prin denunţarea autorităţilor ucrainene, sau şi mai rău celor ruse. Dacă membrii corpului de control erau de bună-credinţă puteau uşor observa că există zeci de hotărîri judecătoreşti emise la nivelul Tribunalului Bucureşti şi Curţii de Apel Bucureşti, un exemplar fiind obligatoriu comunicat ANC şi păstrat de Direcţia Contencios din cadrul acesteia, prin care a fost sancţionată această practică a instituţiei, care prin consilierii săi juridici încerca să inducă instanţele judecătoreşti în eroare cu privire la faptul că ar fi necesar a se completa dosarele de cetăţenie română cu acte suplimentare în condiţiile în care nu se acceptă dosare incomplete conform dispoziţiei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr.25246/ANC/02.09.2016.

O altă piesă cu greutate din angrenajul Mirică Bogdan este doamna Calotă Diana Ioana (poza dedesubt) care este Directoarea Direcţiei Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru Cetăţenie, şi membru al Comisiei pentru Cetăţenie, care la fel a semnat o sumedenie de solicitări ilegale de completare a dosarului de cetăţenie.

dd

Aceasta, alături de şeful de la juridic, Mirică Bogdan, este responsabilă de majoritatea respingerilor dosarelor de cetăţenie, în unele cazuri solicitările de completare nefiind comunicate destinatarilor, sau dosarele fiind respinse înaintea expirării termenului de completare a dosarului de cetăţenie, lucru constatat de aceleaşi instanţe judecătoreşti. De exemplu în cazul cetăţeanului V.A. căruia i-a fost respinsă solicitarea de cetăţenie în baza Raportului Comisiei pentru Cetăţenie din care făcea parte Mirică Bogdan

dd

instanţa de judecată a constatat ilegalitatea comisă şi a anulat Ordinul de respingere a cetăţeniei române pentru motiv că titularului nu i s-a acordat posibilitatea să îşi completeze dosarul de cetăţenie.

dd

Analizînd actele puse la dispoziţie reporterilor noştri, ne întrebăm retoric, cum din cei 17- 19 membri ai Comisiei pentru Cetăţenie dosarele respinse erau repartizate doar celor 3 funcţionari: Chinţoiu, Mirică, Calotă, deşi ar fi trebuit să existe o proporţionalitate între numărul membrilor şi numarul în care aceştia se regăsesc în comisiile care dădeau respingeri, poate asta se întâmpla din motiv că cei 3 din diferitele combinaţii în care se regăseau în cadrul Comisiei pentru Cetăţenie, s-au înţeles să respingă aleatoriu dosarele pentru a creea o aparenţă de problemă, iar personele incomode din Comisia pentru Cetăţenie cum este doamna Tache Gina Emilia le-au îndepărtat tot datorită aceloraşi concluzii a Corpului de Control.

Fiind ocupată prea mult cu treburi extracuriculare, doamna Calotă Diana şi-a neglijat atribuţiile de care este direct responsabilă, şi anume din culpa acesteia în repetate rînduri au fost publicate pe portalul instituţiei ordinele de cetăţenie cu datele cu caracter personal ale solicitanţilor de cetăţenie afişate, cum a fost în cazul Ordinului nr.2397/P/31.10.2019 (pentru motive evidente am acoperit o mare parte din textul acestui ordin), vulnerabilizînd în special solicitanţii de cetăţenie română care provin din Ucraina.

ddMai mult decît atît, în baza notelor respectivei, care des se plîngea pe lipsa de personal (deşi problema constă în proasta organizare şi ultrabirocratizare a instituţiei cum este exemplul verificărilor făcute la serviciul Registratură unde trebuie să depui un formular în baza căruia să ţi se comunice verbal informaţie incompletă despre stadiul dosarului de cetăţenie pe care nici măcar nu o poţi verifica cu privire la veridicitate) şi concluziile Raportului de Control, a fost obţinută blocarea procesului de înregistrare a dosarelor de cetăţenie, reuşind astfel să se lovească primordial în fluxul dosarelor de cetăţenie înregistrate (adică mai puţin de lucru – visul fiecărui funcţionar din România), dar şi în avocaţi care au fost denigraţi şi demonizaţi prin sugerarea că aceştea gestionează înregistrarea paralelă a dosarelor de cetăţenie, problema constînd în faptul că avocaţii sunt incomozi deoarece intervin în cazurile de abuz manifestat la înregistrarea dosarelor de cetăţenie (de exemplu domnul M.S. fiind întrebat de un reporter incognito la momentul cînd a ieşit din instituţie de la depunerea dosarului de cetăţenie de ce este nervos şi fumează agresiv în afara instituţiei a declarat că funcţionarul de la înregistrare l-a făcut “prost”, iar cînd persoana şi-a cerut scuze pentru a aplana situaţia de confuzie în care era i-a spus că biserica este aproape şi că Dumnezeu o să-l ierte, iar o altă doamnă care plîngea la ieşire a declarat să i-a fost aruncat dosarul pe jos, iar cînd am întrebat-o de ce nu face plîngere a spus că îi este frică să nu fie victimizată, şi că dacă s-ar vrea cu adevărat să se tragă la răspundere funcţionarii demult erau cercetaţi disciplinar dacă erau vizionate camerele de vedere şi dacă acele camere sunt funcţionale) – în acest sens ne adresăm Ministrului Justiţiei să dispună unui alt corp de control să vizioneze înregistrările de pe camerele de vedere din perioada ianuarie-iulie 2019, dacă acestea mai sunt intacte, la care s-au referit diferiţi deponenţi la cetăţenia română şi să revizuiască mecanisul prin care pot fi depuse plîngeri împotriva funcţionarilor autorităţii deoarece regulile care şi le-au creeat sunt foarte greu de pus în practică:

dd

ssssReluăm, pentru a arăta că problema depunerilor dosarelor de cetăţenie este una inventată indicăm cu privire la două aspecte elementare care se observă la o primă cercetare şi care nu au fost soluţionate de ani de zile, dar cu privire la care au fost făcut multiple sesizări: 1) portalul instituţiei are dese probleme care ţin de modul de gestionare a portalului (iar expertul la care am apelat pentru analizarea paginii electronice ne-a confirmat că este setat necalitativ şi este periodic stopat de la server)

dd

2) există multiple înregistrări cu privire la aceleaşi persoane care nu sunt eliminate de către instituţiei, de exemplu în secvenţa de mai-jos care este un extras cu programările de pe portalul instituţiei am identificat: LUCHINICI FEDORA – 7 înregistrări, Pohonta Dumitru – 7 înregistrări, Nigai – 4 înregistrări, iar altele le pot cititorii identifica foarte uşor

ss

Acelaşi Corp de Control nu face nici o precizare cu privire la faptul că Mirică Bogdan – Şeful Serviciului Juridic şi Boroi Silviu – Directorul Direcţiei Contencios, în calitate de persoane direct responsabile de executarea hotărîrilor judecătoreşti, au tergiversat intenţionat executarea a sute de hotărîri judecătoreşti obţinute în contradictoriu cu Autoritatea Naţională pentu Cetăţenie cu privire la soluţionarea dosarelor de cetăţenie, conformându-se hotărîrilor emise abia după iniţierea procedurii de sancţionare pentru neexecutare, din cauza lor fiind iniţiate pe rolul Tribunalului Bucureşti sute de procese inutile de sancţionare pentru neexecutare, astfel de exemplu: – Prin Sentinţa Civilă nr.4600/29.06.2018 a Tribunalului București, și menţinută prin Decizia civilă nr. 6917/06.12.2018 a Curţii de Apel Bucureşti a fost admisă cererea de chemare în judecată a reclamantului C.G. în contradictoriu cu pîrîta Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie în sensul obligării pîrîtei să soluţioneze cererea de redobândire a cetăţeniei române şi să emită ordinul de cetăţenie.

Ca urmare a neexecutării în termen de 30 de zile a hotărîrii devenite executorii la data de 06.12.2018, la data de 09.01.2019 C.G. a fost nevoit să înregistreze cerere de sancţionare pentru neexecutare pentru ca apoi, sub riscul aplicării unei penalităţi, să se emită ordinul de cetăţenie. De asemenea, Corpul de Control nu a făcut nici o referire cu privire la sumele pe care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, din uşoara mână a celor doi incompetenţi Mirică Bogdan – Şeful Serviciului Juridic şi Boroi Silviu – Directorul Direcţiei Contencios, le datorează reclamanţilor care au obţinut obligarea la soluţionarea dosarelor de cetăţenie şi obligarea instituţiei la plata prejudiciului material, existînd sute de hotărîri de judecată în care datorează sume care variază între 500-1200 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Corpul de control nu s-a pronuntat şi nu a investigat nici modul de acţionare a membrilor Comisiei pentru Cetăţenie în dosarele respinse pe motiv de necompletare care au fost câştigate majoritatea în instanţă şi nici cine este responsabil de aceste aspecte, astfel încât apreciem că este cât se poate de clar că a fost vorba de o acţiune precisă, comandată, prin care s-a dorit protejarea unor persoane cu relaţii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi promovarea acestora prin propunerea de reorganizare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie în Direcţie pentru Cetăţenie în cadrul Ministerului Jusţiei, iar vina pentru situaţia actuală lăsată de cei doi să fie aruncată pe umerii lui Tache Gina Emilia, Bozgan Marius şi Tinu Andrei, a căror activitate de fapt nici nu a fost analizată obiectiv. Astfel reţeta utilizată este foarte simplă:

Pasul I: A fost creeată o problemă,

Pasul II: Problemei creeate i s-au dat proporţii,

Pasul III: Problema creeată a fost răspîndită şi distorsionată public,

Pasul IV: S-au indicat vinovaţii nevinovaţi,

Pasul V: Înalţi funcţionari neavizaţi s-au expus cu privire la problemă,

Pasul VI: Se impun modificări legislative sau administrative la nivelul puterii centrale – acest pas încă nu a fost parcurs, dar urmează, şi de regulă este însoţit de show-uri cu mascaţi.

În aceste circumstanţe înţelegem că „Micul Stalin” Mirică Bogdan s-a folosit de instrumentul său de represiune Corpul de Control care a acţionat asemănător NKVD-ului rusesc, care s-a sesizat în baza unor „donoase” (plîngeri) a unor anonimi, iar persoanele cu funcţii de răspundere neavizate (cum este cazul Secretarului de Stat Guţu Ana care îşi expune părerea neinformată public în ultima perioadă) care s-au expus public au utilizaţi în calitate de radiou pentru a aduce publicului larg verdictul de vinovăţie pentru unele persoane care încă beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi au fost inculpate public fără probe.

Foarte grav este că funcţionarii publici, Mirică Bogdan, Boroi Vasile Silviu, Calotă Diana Ioana, Chinţoiu Marius şi Păun Octavian, contrar obligaţiei instituite de art.434 alin.1 din Codul Administrativ, au denigrat imaginea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie în interes propriu şi au lovit în încrederea publică în legalitatea acţiunilor Statului prin administraţia sa, slăbindu-i astfel puterea. Avea să uit de unul din numele menţionate mai sus, domnul Păun Octav este şeful Corpului de Control al Ministrului Justiţiei a cărui raport a fost folosit ca instrument de luptă între gruparea numită şi conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pentru îndeplinirea aspiranţiilor la funcţiile respective.

ss

Deşi activitatea domnilor Tinu Andrei, Varol Amet şi Bozgan Marius Sorin trebuie apreciată conform rezultatelor reale, acţiunile oculte ale sus-numiţilor indivizi sunt şi motivul pentru care suspectăm că reportajele şi anchetele jurnalistice publicate în ultima perioadă, şi apărute cu regularitate începînd cu luna octombrie în spaţiul virtual, iar apoi preluate în massmedia, şi controlul desfăşurat de Corpul de Control al Ministrului Justiţiei, şi care conţin un sîmbure de adevăr, dar în marea lor parte sunt un fake news, fac parte din arsenalul aceluiaşi clan din cadrul ANC. Pe de alta parte, ne exprimăm convigerea ca Directia Naţională Anticoruptie, care a preluat dosarul ca urmare a sesizărilor raportului Corpului de Control va efectua o anchetă imparţială şi într-un termen scurt, astfel încât publicul să afle adevărul cu privire la activitatea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Deci, în concluzie, Domnule Ministru nu doriţi să iniţiată încă o anchetă la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, dar şi la Corpul de Control şi cu privire la activitatea celor cinci eroi? În situaţia în care reportajul va avea o mare rezonanţă publică urmează să mai publicăm materiale despre cei menţionaţi, astfel încît vă recomandăm să daţi cît mai multe share-uri şi like-uri dacă apreciaţi efortul redacţiei”. 

*** NOTĂ! Acest material a fost expediat anonim pe adresa redacției noastre. Textul de mai sus nu se încadrează în categoria Știri, ci Opinii. Acest text reprezintă opinia și analiza personală a autorului, și nu neapărat a redacției Liber TV. 

Protejarea surselor de documentare şi de informare ale jurnaliştilor reiese din normele naţionale în materie (art. 32 din Constituţia R. Moldova, art. 13 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, art. 14 din Codul audiovizualului al RM), Codul deontologic al jurnalistului) şi este afirmată de instrumentele internaţionale privind libertăţile ziariştilor, cum sunt, în special, Rezoluţia cu privire la libertăţile jurnalistice şi drepturile omului, adoptată la Conferinţa a IV-a ministerială europeană privind politica comunicaţiilor în masă (Praga, 7-8 decembrie 1994), precum şi Rezoluţia Parlamentului European din 18 ianuarie 1994,  privind confidenţialitatea surselor jurnaliştilor.