...

Școlile profesionale și colegiile vor fi finanțate în funcție de numărul de elevi

Elena Mudrâi

 Începând cu anul de studii 2016-2017, colegiile, centrele de excelență și școlile profesionale din Republica Moldova vor fi finanțate după o formulă nouă care are la bază practica țărilor europene, inclusiv Marea Britanie, Danemarca și Olanda, axându-se pe două principii de bază – finanțarea per număr de elevi și per cost de program de studiu. Astfel, instituțiile date vor primi mijloace bugetare în funcție de numărul de elevi. Totodată, alocările vor depinde de cheltuielile programelor de studiu și specificul de instruire al diferitor meserii și specialități.

Până în prezent alocările financiare aveau loc la solicitarea instituțiilor de învățământ, în baza bugetelor din anii precedenți, fără a exista neapărat o justificare transparentă și argumentată în acest sens.

Astfel, Ministerul Educației, Culturii, Sănătăţii, Agriculturii şi Industriei Alimentare vor aplica o rată unică de finanțare per elev – rata națională de finanțare – ce include toate cheltuielile aferente procesului de instruire al unui elev, inclusiv salarizarea, materialele didactice, practica de producție, echipamentele și altele. Adițional, instituțiile vor primi bani pe linii de cheltuieli separate, ce nu fac parte din rata de finanţare, cum ar fi cele de cazare în cămin, burse, susținerea copiilor orfani etc.

Noua formulă de finanțare a fost elaborată și pilotată timp de un an și jumătate în opt instituții de învățământ, cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene.

Ministerul Educației speră că noul mecanism de finanțare va stimula competitivitatea instituțiilor de învățământ, încurajând diversificarea surselor de finanţare prin dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici și promovarea meseriilor noi solicitate pe piața muncii. Instituția va putea co-finanţa dintr-un fond special de competitivitate instituțiile care vor iniția proiecte cu agenții economici și va stimula introducerea meseriilor noi la solicitarea angajatorilor. În paralel, mecanismul de finanțare va descuraja abandonul școlar, prin reducerea finanțării pentru instituţiile care înregistrează un nivel înalt de abandon al studiilor.

Aplicarea noului mecanism de finanțare este o condiție obligatorie pentru obținerea unei sume de 2,4 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a Programului de Suport Bugetar. Aceasta este o prevedere a reformei învățământului profesional tehnic desfășurată de Ministerul Educației cu sprijinul UE, care are drept scop modernizarea educației profesional tehnice și apropierea acesteia de necesitățile economiei naționale.

Menționăm că acum două zile, Ministerul Educației anunța că anul acesta, în doar cinci zile de la începerea campaniei de admitere în învățământul profesional tehnic din Moldova, înscrierile la studii la două centre de excelență au depășit numărul de locuri oferite.