Judecător

Sedii noi pentru judecătorii

Corina Bezer

Astfel, în acest an, urmează să fie finalizată construcţia sediului Judecătoriei Ungheni, care a fuzionat cu Judecătoria Nisporeni. Construcţia edificiului a început încă în 2014. Tot în prima etapă urmează a fi identificate terenurile pentru construcţia altor instanţe şi va fi creat un grup de lucru care va monitoriza procesul de construcţie şi renovare.

„Pornind de la faptul că majoritatea sediilor actuale a instanţelor judecătoreşti nu sunt în conformitate cu cerinţele moderne înaintate faţă de sediile instanţelor judecătoreşti este imperios necesară construcţia a noi sedii pentru instanţele judecătoreşti sau renovarea sediilor existente”, a declatat Nicolae Eșanu, viceministru al Justiției. 

În perioada 2018-2021, urmează să fie construite sedii pentru judecătoriile Edineţi, Orhei, Hânceşti, Căuşeni, Cahul şi Chişinău. În a treia etapă, până în anul 2023, vor fi edificate sediile judecătoriilor Bălţi, Soroca, Străşeni, Drochia, Comrat. În ultima etapă, vor fi construite judecătoriile Anenii Noi, Criuleni şi Cimişlia.

 „Costul preconizat pentru construcţia unor noi sedii a instanţelor de prim nivel a judecătoriilor din Republica Moldova se estimează a fi la 1,5 miliarde de lei”, a declarat Eduard Serbenco, viceministru al Justiției. 

Menţionăm că, în prezent, din cauza insuficienţei sălilor de şedinţă, foarte multe procese se desfășoară chiar în birourile judecătorilor, ceea ce face imposibilă utilizarea echipamentelor de înregistrare audio, care sunt instalate doar în sălile de şedinţe şi pentru care s-au alocat mijloace financiare enorme. Totodată, instanţele nu dispun de suficiente zone de aşteptare, indicatoare, ascensoare, grupuri sanitare, servicii de ajutor pentru utilizatori, spaţii pentru examinarea documentelor, cantine, ceea ce impune justiţiabilii şi vizitatorii instanţelor să se îmbulzească pe holuri, să fie slab informaţi şi nemulţumiţi de contactul pe care-l au cu sistemul judecătoresc.