Serviciul 112

Serviciul 112 ar putea fi lansat la sfârșitul anului 2018

Corina Bezer

Liviu Oboroc a menționat că la etapa actuală activitatea Serviciului 112 este orientată în mod special spre procesul de creare și dezvoltare a sistemului informațional și de comunicaţii electronice al Serviciului 112.

La 2 martie anul curent, Guvernul a aprobat bugetul Serviciului 112 pentru anul 2017, care este de 50 de milioane de lei. Banii au fost direcționați pentru reparația sediilor și procurarea echipamentelor necesare și a altor mijloace fixe. Cheltuielile de personal vor constitui 7,6 milioane de lei, iar cele curente – 4,7 milioane. În  cheltuielile curente sunt prevăzute mijloace pentru instruirea personalului și pentru promovarea Serviciului 112 în rândul populației.

Serviciul 112 va avea statut de instituţie publică și va funcționa în baza alocaţiilor din bugetul de stat, din mijloace extrabugetare și din fondurile donatorilor.

Crearea Serviciului 112 este o prevedere a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Prin apelarea gratuită a unui singur număr, 112,  va putea fi sesizată poliția, pompierii, serviciul medical de urgență și serviciul gaze.