gaz

Stare de urgență în Moldova: Regim special de procurare a gazului, consum rațional și colectare rapidă a plăților

Corina Bezer

Decizia de astăzi prevede că pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

1. instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim rapid;

2. alocarea mijloacelor financiare pentru asigurarea procurării volumelor necesare de gaze naturale;

3. adoptarea deciziilor necesare în scopul asigurării unor acțiuni rapide de asigurare cu gaze naturale, inclusiv prin derogare de la prevederile normative;

4. dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de gaze naturale și de alte resurse energetice;

5. adoptarea deciziilor de împuternicire a furnizorilor și distribuitorilor să acționeze în scopul procurării, transportării și distribuției gazelor naturale pe întreg teritoriul țării;

6. coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind: a) informarea populației despre cauzele și proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației; b) familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației excepționale; c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații;

7. instituirea de instrumente rapide de colectare a plăților de la consumatori pentru gazele naturale folosite;

8. efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor insuficienței de gaze naturale care a provocat starea de urgență. 

Opoziția a acuzat guvernarea că nu este transparentă când vine vorba de condițiile tehnice de primire a gazelor naturale, volumul care poate fi primit și prețul la care va fi achiziționat.

Potrivit datelor prezentate e Guvern, în luna octombrie, Republica Moldova a înregistrat un deficit de peste 16 milioane de metri cubi de gaz, necesarul estimat la cca 80 – 90 de milioane de metri cubi fiind acoperit în mărime de doar 67%.