Ședința Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural

Tehnicile tradiţionale de realizare a scoarței în România şi Republica Moldova au fost înscrise în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO

Corina Bezer

La lucrările Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfăşurat în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2016 la Addis Ababa, Etiopia, Republica Moldova este reprezentată de către Andrei Chistol, secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii.

În intervenția sa, Andrei Chistol a mulțumit Comitetului pentru decizia luată și a menționat că „Înscrierea tehnicilor tradiţionale de realizare a scoarței în România şi Republica Moldova în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO va face posibilă o mai bună cunoaştere a scoarţelor româneşti pe plan naţional şi internaţional, salvgardarea tehnicilor tradiţionale şi transmiterea acestora generaţiilor viitoare“.

În baza analizei efectuate de Comitetul de evaluare pe marginea elementelor propuse pentru înscrierea pe Lista Reprezentativă, Secretarul de Stat a adus argumente suplimentare privitor la acţiunile Ministerului Culturii în vederea promovării scoarţelor, implicarea comunităţilor locale, a mediului academic şi societăţii civile în salvgardarea tehnicilor tradiţionale de realizare a scoarţei.

Pe lângă Tehnicilele tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova, până în prezent, România şi Republica Moldova au introdus pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității „Colindatul de ceată bărbătească în România și Republica Moldova“ (2013).