...

Testarea șoferilor la alcoolemie este o procedură constituţională

Elena Mudrâi

Acest lucru a fost stabilit astăzi de către magistraţii Curţii Constituţionale, după ce un avocat a sesizat înalta Curte precum că acest lucru ar încălca un alt drept, cel cu privire la viaţă privată.

În speţă, autorul sesizării s-a referit la faptul că procedurile de testare a gradului de alcoolemie în sânge sunt efectuate utilizând aparatul special prin care se expiră aerul, dar şi prin recoltarea probelor sangvine în cadrul unui examen medical. Astfel, avocatul a susţinut că dacă un conducător auto a refuzat prelevarea probelor biologice, este nevoit să achite amenzi cu mult mai aspre şi astfel ar exista o discriminare, iar oamenii legii ar putea abuza de putere.

„Asprimea pedepsei depinde în mare parte de decizia subiectivă a persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea acestora de depistare şi cercetare a infracţiunilor. Astfel, se aplică o pedeapsă mai aspră decât cea aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos în situaţii similare”, a menţionat avocatul Igor Chiriac.

De cealaltă parte, reprezentanţii autorităţilor centrale consideră că aceste norme corespund Constituţiei şi asta pentru că aceste teste vin să demonstreze gradul de concentraţie a alcoolului în sânge, doar pentru a proteja pe alţi participanţi în trafic. 

Curtea Constituţională a subliniat că dreptul la respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private nu poate fi un drept absolut, ci unul care poate implica limitări cu condiția că acestea sunt rezonabile şi proporţionale cu scopul legitim urmărit. Necesitatea intervenţiei în viaţa privată prin obligarea conducătorului mijlocului de transport la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii stării de ebrietate este justificată de protecţia unor valori importante ca ordinea publică, securitatea în trafic, prevenirea pericolului pentru viaţa şi integritatea fizică a altor persoane, precum şi prevenirea pericolului asupra vieţii, integrităţii corporale a însuşi conducătorului mijlocului de transport.

Securitatea traficului rutier prezintă un interes public major, prin urmare asigurarea acesteia este o obligaţie pozitivă a statului, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale. Respectiv, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a respecta anumite reglementări impuse de autorităţi pentru evitarea riscurilor rezultate din utilizarea autovehiculelor.

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea a reținut că obligarea conducătorului mijlocului de transport de a se supune examinării medicale în vederea stabilirii stării de ebrietate nu poartă un caracter excesiv și nu aduce atingere prevederilor constituționale

 Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.