(VIDEO) Starea de urgență determină măsuri speciale în justiție: Examinarea cauzelor civile și penale, SUSPENDATĂ

Corina Bezer

Membrii Comisiei Situații Excepționale au decis, astăzi, stabilirea unor măsuri specifice în domeniul justiției, pe perioada stării de urgență.  Astfel, a fost suspendat de drept examinarea de către instanțele de judecată a cauzelor civile, a acțiunilor în contencios administrativ.

Excepția o constituie cauzele civile:

  • privind eliberarea ordonanțelor de protecție;
  • privind luarea în custodie publică a străinilor și de prelungire a duratei acesteia;
  • privind confiscarea averii nejustificate în folosul statului;
  • privind încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat;
  • privind aplicarea măsurilor asiguratorii; privind încasarea pensiei de întreținere a copiilor;
  • privind instituirea măsurilor de ocrotire judiciară.

Decizia a fost luată după ce unii membrii ai Comisiei au prezentat rapoarte, care denotă tentative de adoptare a unor decizii dubioase și periculoase pentru securitatea statului.

Judecarea cauzelor civile suspendate va fi reluată din oficiu după încetarea stării de urgență.

Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se va desfășura numai cu privire la cauzele:

  • în care s-a dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a   victimelor și a martorilor;
  • cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele în care sunt implicate, în calitate de parte vătămată persoane minore;
  • a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea bănuitului, învinuitului sau a inculpatului, generează riscuri iminente de comiterea a noi infracțiuni și/sau continuarea activităților criminale, reținerea în flagrant, eficiența măsurilor speciale de investigare, precum și cele privind audierea anticipată.

În baza deciziei CSE vor fi suspendate și procedurile de executare silită, cu excepția celor care țin de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat; pensiei de întreținere; sumelor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces; privind încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege etc.

Furnizorii și distribuitorii de servicii media audiovizuale de televiziune și radio vor suspenda difuzarea și retransmiterea tuturor programelor care au fost inițial produse în state care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor artistice și de scurt metraj, și a emisiunilor de divertisment. Excepție fac programele produse în UE, SUA și Canada. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi de membrii Comisiei pentru Situații Excepționale.

Consiliul Audiovizualului  va putea suspenda, pe perioada stării de urgență,  licența de emisie a furnizorilor și autorizația de retransmisiune a distribuitorilor.

Totodată, în scopul gestionării eficiente a crizei generate de fluxul de refugiați, Comisiile pentru Situații Excepționale a Autorităților Administrației Publice Locale vor activa în regim permanent în toate raioanele din țară. Pe perioada stării de urgență, reprezentantul Guvernului în teritoriu sau adjuncții acestora vor fi, în mod obligatoriu, membri și vicepreședinți ai CSE ale Autorităților Administrației Publice Locale, cu dreptul de a convoca ședința acesteia.

Comisiile locale vor analiza informațiile despre spațiile care pot fi utilizate pentru plasarea temporară a refugiaților și vor informa, în termen de 12 ore, CSE despre spațiile identificate, starea acestora și lista de necesități pentru amenajarea lor și funcționarea acestora.