Independență Basarabia

ZIUA ISTORICĂ// Semnificația zilei de 27 august

Ana Maria Madan

  Evenimente în România:

  • 1588: Tratat de comerț încheiat de Petru Șchiopul domn al Moldovei, cu Elisabeta regina angliei. Reprezentantul reginei, William Harebone, ambasador la Constantinopol, încheie, în numele reginei, cu domnitorul Petru Șchiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liberi a se statornici și a face negoț, a vinde și a cumpăra, „ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoț și pentru trebuințele vieții”.
  • 1877: A avut loc primul atac al trupelor române. Misiunea de asalt și cucerire a redanului otoman, din fața redutei Grivița-1 din sistemul de apărare a Plevnei, este încredințată Regimentului 13 dorobanți, comandat de locotenent-colonelul Ion Petrovici, și altor subunități din cadrul Diviziei a 4-a infanterie. Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca o primă victorie a Armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al Regimentului 13 dorobanți este distins cu Ordinul „Steaua României”. De asemenea, se acordă unor ofițeri și soldați din subunitățile participante la atac Ordinul „Steaua României”, precum și medalia „Virtutea militară”.
  •   1916: Ambasadorul  Edgar Mavrocordat depune la ora 21 la secretariatul Ministerului Austro-Ungar de Externe declarația de război din partea Regatul Român. Armata română înaintează pe trei direcții în Transilvania.
  •   1989: Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea lmbii române și trecerea la alfabetul latin.Marea Adunare
  •   1990: Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova.Declarația de independență a Moldovei

Evenimente din lume:

  • 1896: Cel mai scurt război din istorie, războiul anglo-zanzibar a început la ora 9:02 dimineața și a durat 38 de minute. Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului pro-britanic, Hamad bin Thuwaini, și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid bin Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat însa ca pe tronul Zanzibarului să urce Hamud bin Muhammed, un lider mult mai favorabil intereselor Coroanei Britanice.
  • 1990: Comunitatea Europeană recunoaște independența țărilor baltice: Estonia, Letonia și Lituania.
  • 2003: Planeta Marte se află la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecând la aproape 55.758.006 km de Pământ.