MAI Romania - Republica Moldova

A fost semnat Protocolul de cooperare între Ministerul de Interne din Moldova și cel din România

Corina Bezer

În cadrul întrevederii bilaterale a avut loc semnarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România.

Acesta are menirea să consolideze relațiile bilaterale de colaborare și asigurarea unei instruiri la standardele internaționale și europene. Domeniile de colaborare care sunt prevăzute în Protocol se axează pe pregătirea personalului MAI și structurile din subordinea a acestuia prin programe de formare inițială și continuă a personalului, derularea de proiecte naționale comune, schimbul de specialiști și cadre didactice, precum și organizarea și participarea la diferite conferințe științifice, simpozioane.

”Am o recunoștință și o deosebită apreciere față de eforturile ministerului de Interne român pregătit mereu în sprijinul sistemului afacerilor interne din Moldova și voi aprecia continuarea acestei bune relații de colaborare, întru realizarea proiectelor comune de viitor”,a declarat ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.

Omologul său, Petre Tobă a menționat că MAI al României va contribui la procesul de reformă din ministerul afacerilor interne moldovean, prin intensificarea sprijinului pe care îl acordă atât în plan operațional, cât și în cel al pregătirii profesionale.

În cadrul întrevederii bilaterale s-a convenit în urma discuțiilor ca partea română să acorde expertiză în domeniul asigurării ordinii publice, al gestionării situațiilor de urgență, al atragerii de fonduri europene și al analizei informațiilor, precum și întărirea cooperării la frontieră și intensificarea schimbului de date referitoare la prevenirea și combaterea fenomenului infracțional transfrontalier.

Cei doi oficiali au reiterat importanța preluării bunelor practici și tehnicilor de combatere a criminalității organizate, transfrontaliere dar și a crimelor cibernetice, care au fost implementate cu succes în țările Uniunii Europene, fiind menționată importanța schimbului de informații prin intermediul Centrului Comun de Contact de la Galați.